Tuesday, 01. December 2020, Hong Kong, 梨木樹街坊撚手美食廣場

从 01. December 2020 - 15:00
显示地图
32 参加的人
事件描述
歡迎各位梨木樹邨友進入呢個美食廣場,各位可以將自己嘅撚…………手小菜,食譜或者任何坊間美食喺呢度同大家分享。當然,如果可以整埋俾邨友一齊食就最好啦!

梨木樹街坊撚手美食廣場, Hong Kong 事件

查找更多有趣的活動
獲取基於你的Facebook的口味活動的建議。得到它吧!給我合適的事件,我不是現在